Олександр Костенко

КОСТЕНКО
Олександр Миколайович

Дата народження: 4 жовтня 1949 року. Завідуючий відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної Академії Наук України (з 1999 року) та професор правничого факультету Національного університету “Києво-Могилянська академія” (з 2002 року). Доктор юридичних наук (кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) з 1995 року, професор з 2000 року. Член-кореспондент Академії правових наук України з 2004 року. Кількість публікацій: понад 150. Телефони: +380 44 405-62-97; 278-32-68. Е-mail: natur49@list.ru.

Дисертації:

Освіта:

Галузі дослідження: методологія науки, філософія права, кримінологія, кримінальне право, кримінальна психологія.

Результати досліджень:

Наукові відзнаки: Лауреат премії Національної Академії наук України імені М.П. Василенка за цикл наукових праць “Закон і злочин: соціопсихологічні дослідження” (1995).

Основні наукові публікації:

 1. Принцип отражения в криминологии (психологический механизм криминального поведения). – Киев, 1986. – 125 с.
 2. Криминальный произвол (социопсихология воли и сознания преступника). – Киев, 1990. – 146 с.
 3. Принципи “універсальної конституції” природи // Трибуна. – 1993. - №8-9. – с.15.
 4. Принцип натуралізму в юридичній науці і кримінології // Правова система України: теорія і практика. Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції (Київ, 7-8 жовтня 1993 року). – Київ, 1993. – С. 390-392.
 5. Трикутник долі // Віче. – 1993. – № 6. – С.91-99.
 6. Концепція природного права і законодавство // Правова держава. – 1996. – Вип.7. – С . 77-84.
 7. Культура і закон // Правова держава. – 1998. – Вип. 9. – С. 130-136.
 8. Основне питання правознавства: пошуки сучасного рішення // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернігівського національного університету ім. Юрія Федьковича. – 2002. – Вип. 3. – С. 4-10.
 9. Основне питання правознавства з позиції соціального натуралізму // Проблеми філософії права. – 2003. – Т.1. – С.72-77.
 10. Проблеми кримінального права, кримінології та кримінальної юстиції // Правова держава. Спеціальний випуск. – 2004. – С. 135-168.
 11. Кримінальний кодекс і доктрина // Право України. – 2004. - №7. – 43-48.
 12. Соціальний натуралізм як методологічний принцип юриспруденції і кримінології // Вісник академії правових наук України. – 2004. - №4. – С. 133-145.
 13. Феномен “помаранчевої революції” у світлі політичної кримінології // Віче. – 2005. - №1. – С. 6-8.
 14. Феномен права у світлі соціального натуралізму // Часопис Київського університету права. – 2005. – №2. – С. 3-12.

Created 21 Jul 2005 by George Pavlenko
= Hosted by Arbat = Supported by Prometeus =

Extra Web Top